ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Το Ζωγράφειο Λύκειο Κωνσταντινουπόλεως απέστειλε την ακόλουθο ευχαριστήριο επιστολή προς τον πρόεδρο του Τεκτονικού Ιδρύματος:

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ