Πολιτική Απορρήτου

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Με την παρούσα δήλωση παρέχεται η συγκατάθεσή σας για την ενημέρωση, επικαιροποίηση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. δ’ του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR), για κάθε σκοπό που προβλέπεται από τις εσωτερικές διατάξεις, το Καταστατικό και κάθε άλλη κανονιστική ρύθμιση της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος.