ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΕΡΓΟ

Παράδοση Δωρεάς Πυροσβεστικού Οχήματος στην Π.Υ.

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου στις εγκαταστάσεις του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος (Α.Π.Σ.) η τελετή παράδοσης ενός πυροσβεστικού οχήματος, δωρεά του «Τεκτονικού Ιδρύματος» προς το Πυροσβεστικό Σώμα.

Στην τελετή παρέστησαν ο υπαρχηγός Επιχειρήσεων αντιστράτηγος ΠΣ Στέφανος Κολοκούρης, ο υπαρχηγός Υποστήριξης αντιστράτηγος ΠΣ Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος, ο Συντονιστής Υποστήριξης Α.Π.Σ. Υποστράτηγος ΠΣ Αναστάσιος Σωτήρχος, καθώς και Διευθυντές Διευθύνσεων του Α.Π.Σ. Από πλευράς του «Τεκτονικού Ιδρύματος» παρευρέθη ο πρόεδρός του, Ενδοξότατος Μεγάλος Διδάσκαλος αδελφός Μιχαήλ Ματτές, συνοδευόμενος και από άλλα μέλη του Ιδρύματος.

 

Παράδοση Δωρεάς Πυροσβεστικού Οχήματος στην Π.Υ. Παράδοση Δωρεάς Πυροσβεστικού Οχήματος στην Π.Υ. Παράδοση Δωρεάς Πυροσβεστικού Οχήματος στην Π.Υ.
Παράδοση Δωρεάς Πυροσβεστικού Οχήματος στην Π.Υ. Παράδοση Δωρεάς Πυροσβεστικού Οχήματος στην Π.Υ.