Κοφινιώτης Αναστάσιος

Καθηγητής        

ΣΤ:. Φοίνιξ Αθηνών

(Αθήνα 1894 – 1979)      

 

Σπούδασε Αρχιτεκτονική και Γεωπονία. Έγινε Δ/της Υπουργείου Γεωργίας. Καθηγητής της Ανωτάτης Γεωπονικής Αθηνών.