Ζήζηλας Αλέξανδρος

Υποναύαρχος    
ΣΤ:. Υψηλάντης
(Πειραιά 1898-

    
Σπούδασε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων ως Δόκιμος 1914. Το 1916 προσχώρησε στο κίνημα της Εθνικής Άμυνας του Ελ. Βενιζέλου. Το 1918 κατόπιν εξετάσεων έγινε Σημαιοφόρος και το 1920 προήχθη σε Ανθυποπλοίαρχο. Έλαβε μέρος στην Μικρασιατική εκστρατεία. Το 1923 έγινε υποπλοίαρχος και το 1932 Πλωτάρχης . Το 1935 συμμετείχε στο κίνημα του Βενιζέλου και καταδικάστηκε σε θάνατο. Του εδόθη χάρη και ανεκλήθη σε εφεδρεία κατά τον μεγάλο πόλεμο. Το 1943 διέφυγε στην Μέση Ανατολή και προήχθη σε Αντιπλοίαρχο. Το 1947 αποστρατεύτηκε ως Υποναύαρχος.