Πεζόπουλος Θεόδωρος

ΣΤ:. Σκενδέρμπεης

(Αθήνα 1900 – ανοιχτά της Αίγινας 1941)            

Σπούδασε στη Σχολή Ναυτικών δοκίμων και αποφοίτησε ως Σημαιοφόρος δόκιμος (1920). Προήχθη σε Ανθυποπλοίαρχο και αργότερα το 1933 σε Πλωτάρχη. Το 1937 σε Αντιπλοίαρχο. Έλαβε μέρος στις ναυτικές περιπολίες κατά την Μικρασιατική Εκστρατεία. Προβιβάστηκε σε αντιπλοίαρχο το 1937. Υπηρέτησε με επιτυχία και πολλές καταδυτικές ώρες ως κυβερνήτης υποβρυχίων. Κατά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο διετέλεσε κυβερνήτης του αντιρτοπιλλικού Ύδρα . Έλαβε μέρος σε νηοπομπές και περιπολίες. Στις 22 Απριλίου 1941 βόρεια της Αίγινας εδέχθη επίθεση 45 αεροπλάνων στούκας, τραυματίστηκε στην γέφυρα του πλοίου του, δεν το εγκατέλειψε και συναπωλέσθη. Τιμητικά προβιβάσθηκε μετά θάνατο σε πλοίαρχο και το επώνυμό του δόθηκε τιμητικά σε πολεμικό σκάφος.