Καραπιπέρης Φώτιος

Καθηγητής Μετεωρολογίας      

ΣΤ:. Υψηλάντης

(Ευρυτανία 1907 – Αθήνα 1966)               

 

Σπούδασε μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και κατόπιν στο Harvard ΗΠΑ. Ειδικεύθηκε στον κλάδο της Μετεωρολογίας. Υπηρέτησε σε πολλές μετεωρολογικές υπηρεσίες στην Ελλάδα . Υπήρξε μέλος διεθνών οργανώσεων. Έγινε υφηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών 1925. Το 1971 αναλαμβάνει την έδρα της Μετεωρολογίας στο Πανεπιστήμιο και δίδαξε Κλιματολογία. Διετέλεσε διευθυντής του Αστεροσκοπείου Αθηνών. Δημοσίευσε πολλές μελέτες. Υπήρξε μέλος διεθνών μετεωρολογικών εταιριών, ΗΠΑ, Αγγλίας και Ελληνικών. Στη διάρκεια του Ελληνοιταλικού πολέμου πολέμησε ως Έφεδρος Υπολοχαγός και τιμήθηκε από τη Πολιτεία με τον Χρυσό Σταυρό του Φοίνικος, το Χρυσό Σταυρό του Γεωργίου Α΄ μετά ξιφών και το Μετάλλιο Εξαιρέτων Πράξεων . Η μεγάλη του βιβλιοθήκη από 8000 τόμους έχει δωριθεί στην Αγ. Τριάδα Ευρυτανίας. Άφησε επίσης ένα σημαντικό συγγραφικό έργο σχετικό με την μετεωρολογία.