Ευλάμπιος Μιχαήλ

ΣΤ:. Σκενδέρμπεης

Αντιπρόεδρος  1926-1939 και 1941 – 1946  και Πρόεδρος 1939-1941 1946-1951. της Εμπορικής Τράπεζας . Υφυπουργός Οικονομικών