Χάρτ Ευτύχιος

ΣΤ:. Υψηλάντης

(Αθήνα 1885 – 1954)      

 

Σπούδασε ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ειδικεύτηκε στην Ακτινολογία. Έλαβε μέρος στους Βαλκανικούς πολέμους και παρασημοφορήθηκε. Το 1925 έγινε υφηγητής. Το 1935 έκτακτος καθηγητής στην νεοϊδρυθείσα έδρα ακτινολογίας. Το 1948 έγινε τακτικός καθηγητής. Διετέλεσε σύμβουλος του Υπουργείου Υγείας. Μέλος της Επιτροπής Ατομικής Ενεργείας. Καθηγητής στις σχολές της Αστυνομίας και σύμβουλος στη Διεύθυνση εγκληματικών υποθέσεων. Συνέγραψε πολλές μελέτες και εισήγαγε πρωτοπόρους μεθόδους Ακτινολογίας στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εξ ου και η φήμη του ήταν διεθνής. Τιμήθηκε με πολλά παράσημα ανδρείας αλλά και επιστημονικής δράσης.