Καρατζάς Κωνσταντίνος

Δραγομάνος     

ΣΤ:. Zur siegenden Wahrheit

(Κωνσταντινούπολη 1750 – 1812)           

 

Γόνος της ένδοξης και μεγάλης οικογένειας των Καρατζάδων . Ο Καρατζάς ήταν δραγουμάνος και χατμάνος της Υψηλής Πύλης και άλλων Οθωμανών αξιωματούχων. Με τον Πρέσβη Azmi Ahmed Efendi (1740-1821) βρέθηκε στο Βερολίνο το 1791-1792, σε διπλωματική αποστολή . Ο Καρατζάς έχοντας μυηθεί στη Στοά του Βερολίνου 1791 ΄΄Στην Αλήθεια που νικά΄΄ που υπαγόταν στην ΄΄Grand Lodge, Royale York de l’ Amitie ΄΄. Με τον τρόπο αυτό συμμετείχε ως εξωτερικό μέλος και επίτιμος επισκέπτης έως το 1812. Ταυτόχρονα ήρθε σε κοινωνική επαφή με υψηλά μέλη της Στοάς που διευκόλυναν την αποστολή του. Εκτός από τις εμπορικές επαφές στο πρόγραμμα των διπλωματικών επισκέψεων περιλαμβάνονταν επιμορφωτικά και κοινωνικά προγράμματα, σε νοσοκομεία, ιδρύματα εγκλεισμού κ.α. Φέρεται όμως ως επισκέπτης, της Βασιλικής βιβλιοθήκης της Δρέσδης και βασιλικών συλλογών τέχνης. Προσκαλείται σε επίσημους χορούς του Πρωσικού παλατιού και σε παραστάσεις όπερας, έτσι πλέον εντάσσεται στους καλλιεργημένους παροίκους της Ελληνικής διασποράς. Ο Καρατζάς ζούσε κυρίως στην Πόλη και έκανε κατά καιρούς ταξίδια.