Πλυτάς Αμβρόσιος

ΣΤ:. Πυθαγόρας

(Αθήνα 1886 – 1964)      

 

Από νέος ασχολήθηκε με τις ασφάλειες και με εμπορικές επιχειρήσεις . Έξυπνος εξελέγη πρόεδρος των Ελλήνων ασφαλιστών, αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, μέλος διαφόρων σωματείων και φορέων, έκτιζε ένα κοινωνικό προφίλ. Το 1929 πήρε μέρος στις δημοτικές εκλογές στον ίδιο συνδυασμό που συμμετείχε και ο Κώστας Κοτζιάς (τέκτων επίσης). Το 1934 εκλέγεται για πρώτη φορά δημοτικός σύμβουλος. Όταν ο Κοτζιάς ανέλαβε διοικητής πρωτευούσης, ο Πλυτάς τον διαδέχτηκε στο δημαρχιακό αξίωμα. Παρήγαγε σημαντικό έργο. Το 1941 με την είσοδο των Γερμανών ως μέλος επιτροπής της πόλης των Αθηνών και άλλων κοινοτήτων της διασποράς την παρέδωσε στους Γερμανούς. Αρνήθηκε όμως να συνεργαστεί και η κυβέρνηση Τσολάκογλου τον έπαυσε των καθηκόντων του, ενώ διαλύθηκε και το δημοτικό συμβούλιο. Ο Πλυτάς ήταν από τους ιδρυτές κατασκοπευτικής οργάνωσης Ελευθέρα Μεγάλη Ελλάς, για το λόγο αυτό οι Ιταλοί δήμευσαν την περιουσία του. Επί Δημαρχίας του ιδρύθηκε το Μουσείο νεωτέρων χρόνων και αναγέρθηκε ο 2ος όροφος του Δημαρχείου Αθηνών.