Χαλκοκονδύλης Ιωάννης

ΣΤ:. Πυθαγόρας

(Αθήνα 1874 – 1951)      

 

Γόνος της παλαιάς Βυζαντινής οικογένειας . Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Γκράτς κοινωνιολογία και είχε ως δάσκαλό του τον διάσημο Πολωνό Γκούμπλοβιτς. Το 1899 ασχολήθηκε με τη δημοσιογραφία και ανέλαβε τη διεύθυνση της εφημερίδας Νέα Ημέρα, στην Τεργέστη. Κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων, ο Χαλκοκονδύλης συνέβαλε με την πένα του στους αγώνες. Μετέφερε την Εφημερίδα από την Ιταλία στην Ελλάδα (Αθήνα). Από τη θέση αυτή και χάρη στην εξαιρετική του ευρυμάθεια και καλλιέργεια απέσπασε την γενική αποδοχή και εκτίμηση. Διατήρησε την εφημερίδα για 16 χρόνια . Κατόπιν (1931) εξέδωσε άλλη εφημερίδα την Πρώτη, μικρής διάρκειας και επανεξέδωσε ως εβδομαδιαία την Νέαν Ημέραν. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του απεσύρθη από την ενεργό δράση.