Λογοθετόπουλος Κωνσταντίνος

Πανεπιστημιακός          

ΣΤ:. Ησίοδος

(Ναύπλιο 1878 – Αθήνα 1961)  

 

Καθηγητής της μαιευτικής και γυναικολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών από το 1922. Εκτός από τις επιστημονικές του μελέτες, συνεισέφερε σημαντικά στην οργάνωση της νοσοκομειακής περίθαλψης και ίδρυσης του Λαϊκού Νοσοκομείου. Συνεργάστηκε για την ίδρυση της Ιατρικής σχολής Θεσσαλονίκης. Λόγω της συμμετοχής του στις κυβερνήσεις της Γερμανικής κατοχής, ως υπουργός Παιδείας και Εθνικής Προνοίας και από το 1941 -1943 ως Πρωθυπουργός καταδικάστηκε ερήμην εις θάνατον (1944) και φυλακίστηκε από το 1946 έως την αποφυλάκισή του το 1951, αφού του χαρίστηκε η ποινή.