Πιερράκος Κυριάκος-Μαυρομιχάλης

Αντιστράτηγος

ΣΤ:. Πυθαγόρας

(1861 – 1938)    

 

Γόνος της μεγάλης οικογένειας των Μαυρομιχαλαίων. Επειδή ήταν ωραίος τον ονόμαζαν ‘’Le beau’’ . To 1918 στέλλεται ως Υποστράτηγος Δ/της μεραρχίας στη Μ. Ασία (Σμύρνη). Το 1920 ως Βενιζελικός αποστρατεύεται. Ανακαλείται το 1922 και διορίζεται Γενικός Στρατιωτικός Δ/της Παλιάς Ελλάδος . Το 1923 γίνεται Αντιστράτηγος και αρχηγός στρατού στον Έβρο. Διετέλεσε και Υπουργός Εσωτερικών το 1922-23 και Στρατιωτικών το 1924. Από το 1929 έως το 1932 εκλέγεται Αριστίδην Γερουσιαστής.