Φιλήμων Τιμολέων

Φιλήμων Τιμολέων

Νομικός, Πολιτικός

ΣΤ:. Μέγας Διδάσκαλος               

(Ναύπλιο 1833 – Αθήνα 1898)  

 

Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και νεαρή ηλικίας ασχολήθηκε με τη δημοσιογραφία, στην εφημερίδα Αιών, που είχε ιδρύσει ο πατέρας του Ιωάννης Φιλήμων και ανέλαβε τη διεύθυνσή της το 1856. Παρενθετικά αναφέρουμε ότι ο Ιωάννης Φιλήμων ιστορικός και λόγιος της εποχής, παρέλαβε και ταξινόμησε το αρχείο των Υψηλαντών, από την Μαρία Μουρούζη-Υψηλάντη, συζ. του Γεώργιου Υψηλάντη το 1855. Διανοούμενος και με ανήσυχο πνεύμα, το 1857 φυλακίστηκε επί 3μηνο για προσβολή του βασιλιά Όθωνα. Μετά την έκπτωση του Όθωνα και την άφιξη του νέου βασιλιά Γεωργίου του Α΄ από τη Δανία, ο Φιλήμων ήταν μέλος της τριμελούς επιτροπής που παρέδωσε το στέμμα. Στη συνέχεια διετέλεσε δάσκαλος του νέου βασιλιά. Το 1868 εξελέγη βουλευτής Αττικής και αντιπρόεδρος της Βουλής. Επανεξελέγη βουλευτής το 1875 και 1879. Ήταν επίσης έφορος της Βιβλιοθήκης της Βουλής η οποία κατείχε 5000 τόμους βιβλίων (1874-1887) αλλά με την προσπάθεια που κατέβαλε, περίσωσε και αύξηση την ποσότητα σε 120000 τόμους ! Έτσι διεσώθησαν σπουδαία και μεγάλης αξίας βιβλία και χειρόγραφα. Το 1887 εκλέχτηκε δήμαρχος Αθηναίων. Υπήρξε επίσης ιδρυτικό μέλος της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρίας και διετέλεσε πρόεδρός της. Έργο και σκοπός της Ε.Ε. ήταν η περισυλλογή και διάσωσης ιστορικής και εθνολογικής ύλης, αντικειμένων και ίδρυσης μουσείου. Ήταν ένθερμος υποστηρικτής της αναβίωσης των Ολυμπιακών αγώνων και μεσολάβησε μεταξύ του Βασιλέως Γεωργίου Α΄ και του ευεργέτη Γ. Αβέρωφ για την οικονομική υποστήριξη της διοργάνωσης των αγώνων. Συνέγραψε το έργο Ο Δήμαρχος και τη μετάφραση της μελέτης του Φ. Κουλάνζ, Το αρχαίον άστυ. Διετέλεσε Μέγας Διδάσκαλος.