Διαπούλης Χαράλαμπος


ΣΤ:. Δελφοί

 Σπούδασε στη Φυσικομαθηματική σχολή του Πανεπιστημίου των Αθηνών και συνέχισε τις σπουδές του στο Βερολίνο. Έγινε ομότιμος και στη συνέχεια τακτικός καθηγητής της Βοτανικής και Γεωπονικής Σχολής Αθηνών. Έγραψε πολλές μελέτες σχετικά με την Βοτανική και την Ελληνική χλωρίδα.