Γιαννηκώστας Νικόλαος

ΣΤ:. Πυθαγόρας
(1836 – Αθήνα 1911)    

Γιος του Ηπειρώτη αγωνιστή Ιωάννη Γιαννηκώστα. Αποφοίτησε το 1852 από τη Σχολή Ευελπίδων με το βαθμό του ανθυπασπιστή. Το 1863 πολέμησε εναντίον των Τούρκων στην Ήπειρο. Στη συνέχεια έλαβε μέρος στον ατυχή πόλεμο του 1897, ως διοικητής του Η΄ συντάγματος πεζικού στο Ρεβένι και Βελεστίνο, υπό τον Ταξίαρχο Κ. Σμολένσκυ, όπου και διακρίθηκε. Εξελέγη βουλευτής Αττικής το 1899 και υπηρέτησε πιστά την πατρίδα. Αποστρατεύθηκε λόγω ηλικίας με τον βαθμό του Υποστρατήγου. Συμμετείχε ενεργά με άλλους Τέκτονες (Ι. Δραγούμης , Αθ. Σουλιώτης, Κλ. Σκαλιέρης κ.α) στην υποστήριξη της Ανατολικής ιδέας με τους Νεοτούρκους, και της ισότιμης συνεργασίας των λαών της Βαλκανικής και Εγγύς Ανατολής .

Διετέλεσε Πρόσθετος Μεγ. Διδάσκαλος.