Οικονομίδης Ιωάννης

Οικονομολόγος               

ΣΤ:. Σόλων Κύπρου

(Κύπρος 1864 – )             

 

Μετά τις εγκύκλιες σπουδές του ήρθε στην Ελλάδα και εγγράφηκε στη Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών. Αποφοίτησε και έλαβε διδακτορικό της Νομικής. Επέστρεψε στην Κύπρο και ακολούθησε δικηγορική σταδιοδρομία στη Λευκωσία. Εκλέχτηκε πολλές φορές Βουλευτής της επαρχίας Λάρνακος Αμμοχώστου. Υπήρξε Διευθυντής της Τραπέζης Κύπρου