Γεννατάς Ιωάννης

Πολιτικός    
ΣΤ:. Φιλογένεια
(Κέρκυρα 1777-1847)    

Σπούδασε νομικά στην Πάδοβα και κατόπιν έκανε εξάσκηση στη Φλωρεντία. Επέστρεψε στην Κέρκυρα όπου εργάστηκε ως Νομικός και διακρίθηκε για την επιστημονική του κατάρτιση και τη ρητορική του ικανότητα. Υπήρξε μέλος της Ιονίου Ακαδημίας (1809). Μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία. Έγινε συνεργάτης του Κυβερνήτη και του αδελφού του Βιάρου Καποδίστρια, ο οποίος τον διόρισε μέλος του Πανελληνίου και μέλος του Πολεμικού Δικαστηρίου. Στη συνέχεια διορίστηκε Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης (1829). Συμμετείχε στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή του Αστικού, Ποινικού και Δικονομικού κώδικα. Θέσπισε σημαντικά νομοθετήματα. Το 1833 εξελέγη αντιπρόσωπος της Κερκύρας στο Δ΄ Κοινοβούλιο. Την ίδια χρονιά εξελέγη γενικός εισαγγελέας του Ιονίου Κράτους. Συνέγραψε στα Ιταλικά νομικές πραγματείες και στα Ελληνικά το Νομικό έργο περί Πολιτικής και Ποινικής Δικονομίας.

Διετέλεσε ένδοξο μέλος της Μεγάλης Στοάς