Γουναράκης Νικόλαος

Γουναράκης Νικόλαος

(Μεσολόγγι 1853-1932)    


Σπούδασε νομικά και οικονομικά. Έγινε καθηγητής Νομικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.  Πάρεδρος στο Πρωτοδικείο  Αθηνών το 1876. Ασχολήθηκε με την Πολιτική και εξελέγη Βουλευτής Αττικής πολλές φορές, (1899, 1902, 1905). Χρημάτισε υπουργός των οικονομικών στην κυβέρνηση Θεοδ. Δηλιγιάννη 1904-5 . Το 1907-1910 γίνεται τακτικός καθηγητής του Ποινικού Δικαίου.  Κατόπιν αναλαμβάνει την έδρα του καθηγητού της Πολιτικής Οικονομίας. Το 1920-23, διορίσθηκε Γεν. Γραμματέας υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

Το συγγραφικό του έργο ήταν πλούσιο, κύρια σε οικονομικά αλλά και ιστορικά θέματα : ΄΄Οικονομική επιστήμη παρ΄ Αριστοτέλη, Πλάτωνα και Ξενοφώντα΄΄,  ΄΄Η εθνική οικονομία είναι ιστορικόν προϊόν του πνεύματος και της αναπτύξεως των λαών΄΄  κ.α.