Κοτζιάς Κωνσταντίνος

Κοτζιάς Κωνσταντίνος

ΣΤ:. Ησίοδος

(Αθήνα 1892 – 1951)      

 

Σπούδασε νομικά στην Αθήνα και στη Ρώμη. Πολέμησε ως κληρωτός στους Βαλκανικούς πολέμους. Εργάστηκε αρχικά ως δημοσιογράφος. Λόγω των φιλομοναρχικών του πεποιθήσεων εκτοπίστηκε (1918-19) στην Κρήτη από την κυβέρνηση του Ελευθ. Βενιζέλου. Το 1921 άρχισε να εκδίδει την εφημερίδα ΄΄Τα Χρονικά΄΄. Το 1924 ίδρυσε την πρώτη διαφημιστική εταιρία στην Ελλάδα , ΓΚΡΕΚΑ. Διετέλεσε Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών. Το1934 εκλέχτηκε Δήμαρχος Αθηναίων .Κατά τη δικτατορία του Ι. Μεταξά διορίσθηκε Υπουργός Διοικήσεως Πρωτευούσης (1936). Συμμετείχε στην οργάνωση και καθοδήγηση της Μεταξικής Νεολαίας ΕΟΝ. Το 1941 διορίσθηκε από την κυβέρνηση Κοριζή Διοικητής Θράκης. Στη συνέχεια με την εισβολή των Γερμανών διέφυγε στη Μ. Ανατολή και από εκεί στις ΗΠΑ, όπου εργάστηκε ως δημοσιογράφος. Το 1945 επανέρχεται στην Ελλάδα. Το 1950 εκλέγεται βουλευτής. Τον Απρίλιο του 1951 εκλέχτηκε πάλι Δήμαρχος Αθηναίων αλλά τον Δεκέμβριο πεθαίνει. Έγραψε ένα ιστορικό χρονογράφημα, Η Ελλάς ο πόλεμος και η δόξα της.