ΕΡΓΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Οι σύγχρονοι τέκτονες, με μόνη πηγή εσόδων τις εισφορές των μελών μας, προσπαθούν να ακολουθήσουν το φωτεινό παράδειγμα των προκατόχων τους και να αποτελέσουν πρότυπο για τους άλλους, εκφράζοντας την αλληλεγγύη και την αγάπη για τον συνάνθρωπο, πέραν των λόγων, πρώτιστα με πράξεις, πάντοτε με σεμνότητα, διακριτικότητα και με “χαμηλή τη φωνή”.