Λαδάς Χρήστος

ΣΤ:. Φοίνιξ Θεσσαλονίκης

(Αθήνα 1891 – 1948)      

 

Σπούδασε στη Νομική Αθηνών και διορίστηκε παρά τω Πρωτοδικείου Αθηνών του 1912 και επτά χρόνια αργότερα έγινε δικηγόρος παρά τω Αρείω Πάγω