Καλογεράς Ιωάννης

Στρατιωτικός, Διοικητής Θράκης            

ΣΤ:. Υψηλάντης

(Τριχωνίδα – Αθήνα)    

 

Ακολούθησε στρατιωτική καριέρα, σπουδάζοντας στη Σχολή Ευελπίδων και κατόπιν στην Ανωτάτη Σχολή Πολέμου στο Παρίσι. Το 1912 ως υπολοχαγός έλαβε μέρος στους Βαλκανικούς πολέμους. Τοποθετήθηκε ως επιτελικός αξιωματικός στην IV Μεραρχία του Μοσχόπουλου και συμμετέχοντας στο σχεδιασμό κυκλωτικού ελιγμού και τελική νίκη στη μάχη του Σαρανταπόρου. Εισηγητής σχεδίου, προς τον αρχιστράτηγο Σαπουντζάκη και αρχιστράτηγο Κωνσταντίνο, για την κατάληψη στρατηγικής θέσης που θα οδηγούσε στην κατάληψη του Μπιζανίου προπύργιου των Ιωαννίνων (21. 2. 1913). Στον Β΄ Βαλκανικό πόλεμο εναντίον των Βουλγάρων ως λοχαγός διακρίθηκε στην πολύνεκρη μάχη του Κιλκίς. Στον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο υπηρέτησε ως αντισυνταγματάρχης Επιτελάρχης της ΙΙ Μεραρχίας και αργότερα υπηρέτησε ως συνταγματάρχης υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου Σμύρνης (2/1920). Τον Μάρτιο του 1920, τοποθετήθηκε ως επιτελάρχης της στρατιάς Θράκης υπό τον σπουδαίο αξιωματικό Αντιστράτηγο Ζυμβρακάκη, συμβάλλοντας στη συγκρότηση και κατάληψη της Δυτικής και Ανατολικής Θράκης. Τον Αύγουστο του 1923 παραιτήθηκε από το στράτευμα και εγκαταστάθηκε στην Αθήνα με σκοπό να πολιτευθεί. Όμως το κίνημα παλιννόστησης της Μοναρχίας του 1923 τον βρίσκει αντίθετο και διοργανώνει δημοκρατικές δυνάμεις 3000 εθελοντών. Με το σώμα αυτό συντελεί στην πτώση της μοναρχίας και στην ανακήρυξη της Β΄ Ελληνικής Δημοκρατίας (Αλ. Παπαναστασίου). Εκλέχτηκε επανειλημμένα βουλευτής Αθηνών και το 1930 διορίστηκε υπουργός Γενικός Διοικητής Θράκης.