Ιωακείμ Γ’ Πατριάρχης

Ιωακείμ Γ’ Πατριάρχης

ΣΤ:. Πρόοδος