ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΕΡΓΟ

Φιλανθρωπικό Έργο 2015

Το Τεκτονικό Ίδρυμα χορήγησε για τις φιλανθρωπικές δραστηριότητες 261.600,00 ευρώ. Αναλυτικά διέθεσε για υποτροφίες σε ιδρύματα  60.000,00 ευρώ, σε φιλανθρωπικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα 141.600,00 ευρώ και για φάρμακα-τρόφιμα αναξιοπαθούντων 60.000,00 ευρώ και παιδικά παιχνίδια και σακίδια σε διάφορους Δήμους και Κοινωφελή Ιδρύματα. 

 

Φιλανθρωπικό Έργο 2014

Το Τεκτονικό Ίδρυμα χορήγησε για τις φιλανθρωπικές δραστηριότητες 247.371,80 ευρώ. Αναλυτικά διέθεσε για υποτροφίες απόρων σπουδαστών 39.000,00 ευρώ, σε φιλανθρωπικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα 147.182,62 ευρώ και για φάρμακα-τρόφιμα αναξιοπαθούντων 61.189,18 ευρώ.

 

Φιλανθρωπικό Έργο 2013

Το Τεκτονικό Ίδρυμα χορήγησε για τις φιλανθρωπικές δραστηριότητες 233.029,71 ευρώ. Αναλυτικά διέθεσε για υποτροφίες απόρων σπουδαστών 55.250,00 ευρώ, σε φιλανθρωπικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα 109.779,71 ευρώ και για φάρμακα-τρόφιμα αναξιοπαθούντων 68.000,00 ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα...