Μομφεράτος Αντώνιος

ΣΤ:. Πυθαγόρας

(Ναύπλιο 1852 – Αθήνα 1924)  

 

Σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και το 1874 έλαβε το Διδακτορικό του. Συνέχισε τις σπουδές του σε Γερμανία και Γαλλία, στα μαθήματα Φιλοσοφίας και Ιστορίας Δικαίου. Εργάστηκε ως Δικηγόρος Αθηνών . Διακεκριμένος νομοδιδάσκαλος έγινε καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, στην έδρα του Αστικού Δικαίου. Εξελέγετο βουλευτής Κεφαλληνίας 1899-1902 και 1905-06. Επί μικρόν υπουργός Παιδείας και Εκκλησιαστικών (1899) και πάλι το 1901-2. Διετέλεσε υπουργός Δικαιοσύνης 1916. Το 1918 απολύθηκε από την Έδρα του και το Πανεπιστήμιο για πολιτικούς λόγους αλλά επανήλθε το 1921 έως το 1923, οπότε και αποχώρησε λόγω ηλικίας. Διετέλεσε Νομικός Σύμβουλος του Πανεπιστημίου, μέλος και έφορος της Εθνολογικής Εταιρείας Ήταν πολύγλωσσος και άφησε ένα πλούσιο συγγραφικό έργο. Επιλεκτικά αναφέρουμε : Περί προγαμιαίας δωρεάς, Εγχειρίδιον Αστικού Δικαίου, Περί επιτροπείας και κηδεμονίας, Περί ιδρύσεως ειδικής έδρας του Μουσουλμανικού δικαίου εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω. κ.α