Υψηλάντης Γεώργιος

Αγωνιστής Πρίγκηπας 

(Κωνσταντινούπολη 1795 – Βουκουρέστι 1846)