Αραβαντινός Αναστάσιος

Αραβαντινός Αναστάσιος

ΣΤ:. Αθηνά
(Αθήνα 1879 – 1948)    


Ξεκίνησε να σπουδάζει στην Αθήνα νομικά αλλά σύντομα τα εγκατέλειψε για ασχοληθεί με την μεγάλη του αγάπη την Ιατρική. Αποφοίτησε το 1900 λαμβάνοντας και το διδακτορικό του δίπλωμα. Συνέχισε τις σπουδές του στο Βερολίνο όπου και πάλι αναγορεύτηκε διδάκτωρ. Επέστρεψε στην Ελλάδα και διορίστηκε ιατρός στην Αστυκλινική. Έγινε υφηγητής της Ειδικής Νοσολογίας και Θεραπευτικής και επιμελητής της Παθολογικής Κλινικής . Το 1918 έγινε τακτικός καθηγητής της Ειδικής Νοσολογίας και Θεραπευτικής. Δημοσίευσε πολλά ιατρικά επιστημονικά συγγράμματα. Επιλεκτικά αναφέρουμε: Νόσοι της Θρέψεως, Ειδική Νοσολογία και Θεραπευτική, Νόσοι του κινητικού συστήματος, Επαγγελματικοί Νόσοι, Αζωαμινώσεις κ.α.