Στούπης Αναστάσιος

ΣΤ:. Πυθαγόρας

 

Διδάκτωρ της Νομικής. Υφηγητής του Συνταγματικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1892). Νομικός Σύμβουλος και Αρεοπαγίτης μέχρι το 1906. κατόπιν Δικαστής στα Μικτά δικαστήρια της Αιγύπτου έως το 1920. Μέλος του πατριωτικού συλλόγου Ρήγας Φεραίος μαζί με τον άλλο τέκτονα αδ. Γ. Τερτσέτη. Εκδίδει σε συνεργασία με άλλους τέκτονες (Τιμ. Φιλήμονα, Παν. Καλογερόπουλο κ.α) την πολιτική εφημερίδα Ρήγας Φεραίος. Είναι υπέρμαχος της Ανατολικής ιδέας για τη συνεργασία των λαών της περιοχής και συνεργάστηκε με τον αδ. Κλ. Σκαλιέρη για την ανάδειξη στο Σουλτανικό θρόνο του φιλέλληνα Σουλτάνου αδ. Μουράτ Ε΄. Βοήθησε στην δημοκρατική επικράτηση των Νεοτούρκων και την ανατροπή του απολυταρχικού καθεστώτος το σουλτάνου Αβδούλ Χαμίτ.