Μάνος Νικόλαος

ΣΤ:. Φίλιππος

(Κοζάνη 1875 – Θεσσαλονίκη 1947)       

 

Ξεκίνησε ουσιαστικά μόνος να επιβιώσει, τους δύσκολους εκείνους χρόνους, στη Θεσσαλονίκη, μόλις τέλειωσε το δημοτικό σχολείο, σπουδάζοντας στη Γαλλική Εμπορική Σχολή και εργαζόμενος τα βράδια. Εργάζεται στη συνέχεια ως ασφαλιστικός πράκτορας και λίγο αργότερα ανοίγει το δικό του γραφείο σε ένα κεντρικό σημείο της πόλης, (Πλατεία Εμπορίου), όπου χτυπούσε η οικονομική καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ασχολείται με την εμπορία αυτοκινήτων και ανταλλακτικών τους. Αλλά ο Μάνος είναι ένα ανήσυχο πνεύμα και συμμετέχει ενεργά στον Μακεδονικό αγώνα, ως επίσημος Πράκτωρ Β΄ τάξεως. Συνεργάζεται με τον Πρόξενο Λ. Κορομηλά , τους τέκτονες Ίωνα Δραγούμη, Αθανάσιου Σουλιώτη Νικολαίδη κ.α. Το 1929 – 1930 γίνεται Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, και πάλι εκλέγεται Δήμαρχος το 1934 – 1937. Με τον ερχομό της 4ης Αυγούστου ο Μάνος παύεται από Δήμαρχος .