Διδαχός Γεώργιος

ΣΤ:. Θέμις
 (Πύργος Ηλείας 1882 – 1938)

    
 Σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εργάστηκε ως δικηγόρος . Το 1908 έγινε Δικαστικός. Επί επαναστατικής κυβερνήσεως Γ. Κονδύλη (1926) έγινε Υπουργός Δικαιοσύνης.