Βασιλικός Αθανάσιος

Υπουργός    
ΣΤ:. Φίλιππος
(Χαλκιδική 1891- 19..)    

Εξελέγη δώδεκα φορές βουλευτής. Υφυπουργός-Υπουργός το 1931 και διετέλεσε αντιπρόεδρος της Βουλής.