Τσακόπουλος Σπυρίδων

Τσακόπουλος Σπυρίδων

ΣΤ:. Σκενδέρμπεης

(Αρκαδία 1884 – Αθήνα 1947)   

 

Σπούδασε στη Ιατρική Σχολή Αθηνών. Ασχολήθηκε και με την πολιτική και εκλεγόταν βουλευτής Αρκαδίας από το 1910 έως τον θάνατό του. Διετέλεσε υπουργός Υγιεινής από το 1933 έως το 1935 επί κυβερνήσεως Παν. Τσαλδάρη. Συμμετείχε στην Ελληνική κυβέρνηση της Μέσης Ανατολής το 1942-43. Πρωτοστάτησε στην ίδρυση και ανέγερση του Λαϊκού Νοσοκομείου, στην προσθήκη και επέκταση νέων κτιρίων του σανατορίου Σωτηρία. Επίσης δημιούργησε υγειονομικά κέντρα στις πρωτεύουσες διαφόρων νομών. Οργάνωσε την Υγειονομική σχολή Αθηνών, για την αρτιότερη εκπαίδευση και κατάρτιση ιατρών και εποπτών.