Κανελλόπουλος Ευθύμιος

ΣΤ:. Αρμονία

(Αθήνα 1876 – Βέρνη 1933)        

 

Σπούδασε νομικά στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Παρισίων. Το 1901 εισήλθε στο διπλωματικό κλάδο. Διορίζεται Α΄ γραμματέας στο Γενικό Προξενείο της Οθωμανικής Θεσσαλονίκης (1906-1910). Συνεργάστηκε με τον Ίωνα Δραγούμη και άλλους Έλληνες αξιωματικούς για την επιτυχία του Μακεδονικού αγώνα. Στη συνέχεια τοποθετήθηκε στις πρεσβείες Κωνσταντινούπολης, Βουκουρεστίου, Βιέννης . Το 1917 διορίζεται γενικός πρόξενος Αλεξανδρείας, Σύμβουλος στην πρεσβεία του Λονδίνου1918. Αμέσως μετά Πρεσβευτής ύπατος αρμοστής στην Κωνσταντινούπολη έως το 1921. Στέλλεται σε μυστική αποστολή (8/ 1922) στο Ικόνιο της Μ. Ασίας. Τον Σεπτέμβριο του 1922 μετά την Μικρασιατική καταστροφή διορίστηκε υπουργός Εθνικής Οικονομίας και προσωρινά Εξωτερικών στην κυβέρνηση Κροκκιδά . Το 1923 τον βρίσκει Πρεσβευτή στο Βερολίνο, μέχρι το 1930 και στη συνέχεια στη Βέρνη έως τον θάνατό του, το 1933 . Τιμήθηκε με τον Αργυρό και Χρυσό Σταυρό του Σωτήρος (1908 & 1915).