Διγενής Κίμων

ΣΤ:. Πυθαγόρας
 (ΠΚίμωλος 1871 – Αθήνα 1945)  
 

 Αποφοίτησε από τη Σχολή Ευελπίδων. Συμμετείχε στον Ελληνοτουρκικό άτυχο πόλεμο του 1897. Υπηρέτησε στην Χαρτογραφική Υπηρεσία Στρατού. Στη συνέχεια έγινε, καθηγητής του πυροβολικού στη σχολή Ευελπίδων. Στη συνέχεια συμμετείχε στους Βαλκανικούς πολέμους 1912-13 ως λοχαγός του βαρέως Πυροβολικού και Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο. Υπηρέτησε ένα διάστημα ως προσωπάρχης στο υπουργείο Στρατιωτικών. Μετά τη Ρωσική επανάσταση του 1917 εστάλη με την Ελληνική Μεραρχία στην Ουκρανία 1918, ως Συνταγματάρχης εναντίον των Μπολσεβίκων. Η ίδια αυτή μεραρχία εστάλη κατόπιν στη Σμύρνη. Κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής εκστρατείας (1921-22) ήταν Δ/της της ΧΙΙΙ Μεραρχίας και του Β΄ σώματος στρατού. Κατά την τελική επίθεση του Τουρκικού στρατού αιχμαλωτίστηκε με τη φάλαγγα Τρικούπη στο Αλή Βεράν 17.8.1922. Αποστρατεύθηκε το 1923, αποκαταστάθηκε το 1935 με τον βαθμό του Αντιστρατήγου. Συνέγραψε στρατιωτικές μελέτες και βελτίωσε και αναπαλαίωσε πυροβόλα κατά τη μακρά διάρκεια της μακράς θητείας του.