Χέλδραιχ Θεόδωρος

Βοτανολόγος    

ΣΤ:. Πυθαγόρας

(1822- Αθήνα 1902)        

 

Γερμανός βοτανολόγος ο οποίος σπούδασε στην Γενεύη της Ελβετίας (1842). Περιηγήθηκε πολλές χώρες μελετώντας την χλωρίδα τους και έκανε σχετικές μελέτες και παρατηρήσεις. Κατάγραψε είδη και καταχώρησε εκατοντάδες φυτά. Ήλθε και στην Ελλάδα το 1851 και τελικά εγκαταστάθηκε μόνιμα, προσκληθείς από τον Όθωνα για δημιουργήσει ένα βοτανικό κήπο. Ο κήπος αυτός δημιουργήθηκε σε ένα Δημόσιο κτήμα (πρώην Χασεκή), παρά την Ιερά οδό, εκτάσεως 120 στρεμμάτων . Στον κήπο αυτό εδρεύει από πολλών ετών η Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Από τις έρευνες του Χέλδραιχ επισημάνθηκαν και καταχωρήθηκαν 70 νέα φυτά στην Ελλάδα τα οποία έχουν το όνομά του στην διεθνή βοτανολογία και φυτολογία. Ένα μεγάλο έργο με τις καταγραφές του εξεδόθη μετά τον θάνατό του από τον συνάδελφό του και τέκτονα Σπύρο Μηλιαράκη και φέρει τον τίτλο ΄΄Λεξικό των δημωδών ονομάτων των φυτών΄΄.

Ο Χέλδραιχ εξέδωσε και άλλες ειδικές βοτανολογικές μελέτες που διεθνώς μεταφράστηκαν σε 5 γλώσσες. Ήταν συνιδρυτής του Φυσιογραφικού μουσείου της Ελλάδος με Βοτανικό, Ζωολογικό και Παλαιοντολογικό τμήμα. Υπήρξε ένδοξο μέλος της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος.