Μελάς Αλέξανδρος

ΣΤ:. Σκενδέρμπεης

(Αθήνα 1897 – 1969)      

 

Αξιωματικός, μετείχε στους Βαλκανικούς πολέμους . Το 1922 παραιτήθηκε από το στρατό και αναμίχθηκε με την πολιτική . Εκλέχτηκε βουλευτής Ιωαννίνων με το κόμμα των Φιλελευθέρων 1926-28 και με το κόμμα των Προοδευτικών του Καφαντάρη από το 1932 έως 1935. Συμμετείχε στην Αναθεωρητική βουλή του 1936.