Συρμόπουλος Σόλων

ΣΤ:. Υψηλάντης

(Καλαμάτα 1880 – Αθήνα 1940)               

 

Σπούδασε οικονομικά. Βοήθησε στην αποστολή εφοδίων για την ένοπλη αντίσταση ομάδας στον Μακεδονικό αγώνα. Πολέμησε στους Βαλκανικούς αγώνες. Στη συνέχεια ασχολήθηκε με οικονομικά, διοργάνωσε Οικονομικούς οργανισμούς και Νομικά πρόσωπα (εταιρείες). Υπήρξε στέλεχος της Εθνικής Τραπέζης. Ως επαγγελματίας δημιούργησε την Πανελλήνια Λογιστική Εταιρεία. Ως οικονομολόγος συνέλαβε την ανάγκη ίδρυσης ανωτάτης σχολής παραγωγής καταρτισμένων οικονομικών στελεχών. Έτσι ήταν μέσα στα ιδρυτικά στελέχη της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών, της οποίας υπήρξε Πρύτανις.