Σκαλιέρης Κλεάνθης

ΣΤ:. Πυθαγόρας

( 18.. – 1891)     

 

Μυήθηκε στον Τεκτονισμό στη Γαλλία και ήταν μέλος σε διάφορες στοές. Σπούδασε οικονομικά και έγινε Τραπεζίτης. Βοήθησε οικονομικά την Κρητική επανάσταση και παρέσχε βοήθεια επίσης στα απελευθερωτικά κινήματα της Θεσσαλίας και της Ηπείρου. Το 1869 ευρισκόμενος στην Κωνσταντινούπολη εργάστηκε για τον δημοκρατικό εκσυγχρονισμό της Τουρκίας. Μύησε στον Τεκτονισμό το φίλο του Σουλτάνο Μουράτ Ε΄ και τον στήριξε στη σύντομη ανάρρηση του στο θρόνο. Δυστυχώς με συνομωσία ο Μουράτ ανετράπη και ετέθη σε περιορισμό. Ο Σκαλιέρης έχασε όλη του την περιουσία και επέστρεψε στην Ελλάδα. Πέθανε πάμπτωχος το 1891.