Μαριδάκης Γεώργιος

Μαριδάκης Γεώργιος

ΣΤ:. Θέμις

(Σίφνος 1890 – Αθήνα 1979)      

 

Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το 1923 έγινε δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Στη συνέχεια ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου και κατόπιν τακτικός καθηγητής του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών. Το 1924 έγινε Γεν. Γραμματεύς του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Το 1940 εξελέγη τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών της οποίας έγινε πρόεδρος το 1951-52. Ήταν μέλος της επιτροπής σύνταξης του Ελληνικού Αστικού Κώδικα . Επίτιμος διδάκτορας της Νομικής σχολής Πανεπιστημίου Παρισίων το 1954 και του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1974. Πρόεδρος της επιτροπής σύνταξης του Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου. Διατέλεσε μέλος του Διεθνούς διαιτητικού Δικαστηρίου της Χάγης (1940), μέλος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα – Στρασβούργο 1959. Αντεπιστέλλον μέλος της Γαλλικής Ακαδημίας . Μετείχε σε διεθνή συνέδρια και έχαιρε μεγάλης εκτίμησης. Υπουργοποιήθηκε το 1952 ως υπουργός Δικαιοσύνης σε υπηρεσιακή κυβέρνηση . Συνέγραψε πολλές μελέτες περί του Αστικού Κώδικα, του Διεθνούς Ιδιωτικού Δικαίου. κ.α. Τέλος τιμήθηκε με ειδική έκδοση που ονομάστηκε Εράνιον ( Α-Δ’ τόμοι).