Παπούλιας Δημήτριος

Παπούλιας Δημήτριος

Μέγας Διδάσκαλος, Ακαδημαϊκός         

ΣΤ:. Ορφεύς

(Αθήνα 1878 – 1932)      

 

Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, παράλληλα όμως παρακολούθησε μαθήματα φιλοσοφίας. Συνέχισε την επιμόρφωσή του στα πανεπιστήμια του Goettingen, και Leipzig (1899-1909) όπου και εξειδικεύτηκε στο Ρωμαϊκό Δίκαιο. Το 1911 εκλέγεται καθηγητής στη Νομική Σχολή Αθηνών, στην έδρα του Αστικού Δικαίου. Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας της επιτροπής συντάξεως σχεδίου του Αστικού κώδικα (1915). Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών από της ιδρύσεώς της. Πρόεδρος του Δ.Σ. του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός. Υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής της συστηματικής έρευνας και μελέτης των ιστορικών πηγών της διαδρομής και εξέλιξης του Ελληνικού Δικαίου. Το συγγραφικό του έργο ήταν μεγάλο, σταχυολογούμε : Το Ελληνικό αστικό Δίκαιον και η ιστορική αυτού εξέλιξης, Γενικαί αρχαί Α.Δ, Εισηγήσεις του Ρωμαϊκού Δικαίου, κ.α Διετέλεσε Μέγας Διδάσκαλος.