Πηχεών Φιλόλαος

Πηχεών Φιλόλαος

Στρατηγός Μακεδονομάχος

ΣΤ:. Φίλιππος

(Καστοριά 1872 –…)