Χαριτάντης Αναστάσιος

ΣΤ:. Μεγ. Αλέξανδρος

(Πόντος 1894 – Θεσσαλονίκη 1950)        

 

Σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη συνέχεια επιμορφώθηκε στη Γαλλία. Επέστρεψε και ανέλαβε τη διεύθυνση επί 12ετία, του Παθολογικού τμήματος του Δημοτικού Νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης. Το 1948 εξελέγη έκτακτος καθηγητής της Παθολογίας, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πέθανε διδάσκοντας επί της έδρας. Άφησε πολλές επιστημονικές εργασίες, μεταξύ των οποίων, η Σουλφαμιδοθεραπεία εν τη ελονοσία.