Σταμάτης Ευάγγελος

Σταμάτης Ευάγγελος

Καθηγητής        

ΣΤ:. Ακρόπολις

(1897 – Αθήνα 1990)      

 

Σπούδασε στη Φυσικομαθηματική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών και δίδαξε κυρίως μαθηματικά. Όμως ο μεγάλος του έρωτας ήταν, η έρευνα σε βάθος, της Ιστορίας των αρχαίων Ελληνικών Μαθηματικών, Φυσικής, Γεωμετρίας, Μηχανολογίας κ.α Ασχολήθηκε με τα Μαθηματικά του Ευκλείδη, του Αρχιμήδους, του Διόφαντου, του Απολλώνιου, ερμήνευσε και σχολίασε το έργο τους, παρουσίασε τις πρακτικές εφαρμογές σε μία τεράστια σειρά επί μέρους μελετών. Πενήντα εξ (56) επιστημονικές εργασίες του δημοσιεύτηκαν αναφορικά με τις θετικές επιστήμες της αρχαίας Ελλάδος. Η φήμη του ήταν διεθνής και έχαιρε μεγάλης εκτιμήσεως, ήταν μέλος επίσης της Διεθνούς Ακαδημίας της Ιστορίας των Επιστημών. Στα πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών μεταξύ των ετών 1953 έως 1971 καταχωρήθηκαν δεκατέσσαρες ανακοινώσεις . Η εκπαιδευτική αξία της εργασίας του ήταν απαράμιλλη .Το έργο του με τα άπαντα του Αρχιμήδους που περιλαμβάνει και τις μελέτες , τα σχέδια και τις κατασκευές ‘’όπλων’’ , είναι μεγάλης αξίας, γι αυτό και το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος το εξέδωσε τιμητικά από το 1968 έως το 1972. Πέρα όμως από τις θετικές του ενασχολήσεις ο ακαταπόνητος μελετητής Ευαγ. Σταμάτης ασχολήθηκε και με φιλοσοφικά θέματα , περί της Ψυχής του Κόσμου , βασιζόμενος στον Πλάτωνα και τους Πυθαγορείους.