Δίγκας Δημήτριος

ΣΤ:. Φίλιππος
 (Σέρρες 1878 – 1974)  
 

 Σπούδασε στη Νομική Αθηνών και στη συνέχεια στην Κωνσταντινούπολη. Εξάσκησε το επάγγελμα του δικηγόρου στην Θεσσαλονίκη. Παράλληλα εισήλθε στην πατριωτική απελευθερωτική οργάνωση ΄΄Ο.Κ΄΄ Οργάνωση Κωνσταντινουπόλεως του άλλου μεγάλου πατριώτη και τέκτονα Αθαν. Σουλιώτη. Μετά την επανάσταση των Νεοτούρκων (1908) εξελέγη από το Ελληνικό στοιχείο της Ανατ. Μακεδονίας, βουλευτής στο Οθωμανικό Κοινοβούλιο, (1908-1912). Στα χρόνια αυτά είχε έντονη και στενή ΄΄εθνική ΄΄ συνεργασία με τον Πατριάρχη Ιωακείμ τον Γ΄. Μετά τους ένδοξους Βαλκανικούς πολέμους συνεργάστηκε με τον Ελευθ. Βενιζέλο. Το 1915 εξελέγη βουλευτής Σερρών. Συμμετείχε στη Κυβέρνηση της Εθνικής Αμύνης, ως υπουργός Δικαιοσύνης (1916-1917). Στη συνέχεια έγινε υπουργός Παιδείας και Εκκλησιαστικών, έως το 1920. Ήταν εισηγητής της Δημοτικής γλώσσας στα δημοτικά σχολεία. Επίσης σημαντικό έργο του ήταν η σύστασης και συγκρότησης Δικαστηρίων ανηλίκων. Συμμετείχε στην επιτροπή διαμόρφωσης του Αστικού κώδικα. Το 1929 εξελέγη Γερουσιαστής Θεσσαλονίκης και πάλι υπουργός Δικαιοσύνης με συμμετοχή στο Β΄Νομοθετικό σώμα. Το 1930-32 έγινε υπουργός Συγκοινωνιών. Εκλέχθηκε κι άλλες φορές βουλευτής. Μετά τον μεγάλο πόλεμο επί κυβερνήσεως Τσαλδάρη- Σοφούλη έγινε και πάλι υπουργός Αεροπορίας.