Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Τι είναι Ελευθεροτεκτονισμός

  Ο Ελευθεροτεκτονισμός (Τεκτονισμός) είναι μια απ” τις αρχαιότερες, μη θρησκευτικές, Αδελφότητες. Αυτή η περιγραφή, σκοπό έχει να εξηγήσει τον Τεκτονισμό, όπως ασκείται απ” τη Μεγάλη Στοά της Ελλάδος, η οποία διοικεί Στοές Τεκτόνων στην Ελλάδα και στην Κύπρο και ν” απαντήσει σε ορισμένες παρανοήσεις.

  Ο Τεκτονισμός ως φιλοσοφικός, προοδευτικός και φιλανθρωπικός, αποσκοπεί την ηθική και πνευματική βελτίωση των μελών του με την αυτογνωσία, την έρευνα της αλήθειας, την αλληλεγγύη και την εφαρμογή ηθικών αρχών. Τα μέλη του διδάσκονται αυτές τις αρχές, με μια σειρά από εργασίες, οι οποίες ακολουθούν αρχαίους τύπους και χρησιμοποιούν έθιμα και σύμβολα των αρχαίων λιθοξόων, σαν αλληγορικούς οδηγούς.

 

Βασικά προσόντα για την εισδοχή

Βασικό προσόν, για εισδοχή και απόκτηση της ιδιότητας του μέλους, είναι η πίστη στο Θεό και στην αποκεκαλυμμένη θέληση Αυτού.

Μέλη μπορούν να γίνουν άνδρες, κάθε φυλής ή θρησκείας, οι οποίοι εκπληρώνουν αυτό το βασικό προσόν και είναι χρηστών ηθών.

 

Τεκτονισμός και θρησκεία

Ο Τεκτονισμός δεν είναι θρησκεία, ούτε υποκατάστατο θρησκείας. Δέχεται άνδρες που ανήκουν σε διάφορες θρησκείες και ακολουθούν τη δική τους πίστη. Για τον λόγο αυτόν απαγορεύει θρησκευτικές συζητήσεις, κατά τις συναντήσεις των μελών του, σε οποιονδήποτε τεκτονικό χώρο.

Δεν υπάρχει για τον Τεκτονισμό ιδιαίτερος Θεός. Ο Θεός κάθε Τέκτονα παραμένει Εκείνος της Θρησκείας του. Προκειμένου δε να μην υπάρχουν μεταξύ των Τεκτόνων, δογματικές αντιπαλότητες ή θρησκευτικές διαφορές, ο Θεός αποκαλείται με τη γενική προσωνυμία του Μεγάλου Αρχιτέκτονος του Σύμπαντος.

Η Βίβλος του Νόμου που υπάρχει κατά τις τεκτονικές εργασίες, αποτελεί τεκμήριο πίστης στο Θεό κι ανάλογα με το θρήσκευμα που επικρατεί σε κάθε Χώρα, αυτή είναι, συνηθέστερα μεν, η Ιερά Βίβλος, άλλοτε δε το Κοράνι για τους Μωαμεθανούς, οι Βέδες για τους Βραχμάνους κ.ο.κ.

 

Οι Τρεις Μεγάλες Αρχές

Αδελφική Αγάπη
Κάθε πραγματικός Τέκτων, θα επιδείξει ανοχή και σεβασμό, στη γνώμη των άλλων, όπως και ευγένεια και κατανόηση.

Αρωγή
Οι Τέκτονες διδάσκονται να ασκούν φιλανθρωπία και να ενδιαφέρονται όχι μόνο για τον εαυτό τους αλλά και για το σύνολο, διπλά, με ελεημοσύνη και με αγαθοεργία.

Αλήθεια
Οι Τέκτονες αγωνίζονται για την αλήθεια, σκοπεύοντας σε υψηλές ηθικές αρχές και προσπαθώντας, σ” όλη τους τη ζωή, να τις επιτύχουν.
Οι Τέκτονες πιστεύουν ότι αυτές οι αρχές, αντιπροσωπεύουν τον τρόπο με τον οποίο θα εξασφαλισθεί ανώτερη ποιότητα ζωής, για όλους τους ανθρώπους.

 

Τεκτονισμός και Κοινωνία

Πρέπει να γίνει κατανοητό από κάθε μέλος του Τεκτονισμού ότι η συμμετοχή του σ” αυτόν δεν τον απαλλάσσει, σε καμιά περίπτωση, απ” τα καθήκοντά του απέναντι στην κοινωνία στην οποία αυτός ανήκει. Τα νέα του καθήκοντα τον καλούν να είναι υποδειγματικός στην εκτέλεση των υποχρεώσεών του ως πολίτη. Το τεκτονικό του καθήκον περνά μέσω της προσωπικής, δημόσιας ή επαγγελματικής του ζωής, αλλά και της αγάπης του προς την ιδίαν αυτού Πατρίδα.

Ο Τεκτονισμός απαιτεί απ” τα μέλη του, σεβασμό στους Νόμους της Χώρας, στην οποία αυτοί εργάζονται και ζουν. Οι Αρχές του Τεκτονισμού σε καμιά περίπτωση δεν αλληλοσυγκρούονται με τα καθήκοντα των μελών του ως πολιτών, στην εργασία τους, στο σπίτι τους ή στη δημόσια ζωή τους, αλλά απεναντίας, πρέπει να τους ενισχύουν στις δημόσιες και ιδιωτικές τους ευθύνες. Οπότε, δεν υπάρχει σύγχυση μεταξύ των Τεκτονικών και των κοινωνικών καθηκόντων.

Η εκμετάλευση της τεκτονικής ιδότητας για την προώθηση προσωπικών και επαγγελματικών συμφερόντων, είτε για τους ίδιους, είτε για τους άλλους Τέκτονες, είναι κατακριτέα και απορριπτέα, διότι αντιτίθεται στις υποσχέσεις που έδωσαν, για την εισδοχή τους στον Τεκτονισμό. Το καθήκον του πολίτη, πρέπει πάντοτε να προέχει απ” τις υποχρεώσεις απέναντι στους άλλους Τέκτονες και κάθε προσπάθεια να καλυφθεί ένας Τέκτων για ανέντιμες ή παράνομες ενέργειες, αντιβαίνει προς το βασικό αυτό καθήκον και ως εκ τούτου, διώκεται πειθαρχικώς.

 

Χρήση της ιδιότητας

Ο Τέκτων δεν πρέπει να εκμεταλεύεται την ιδιότητά του για να προωθήσει επαγγελματικά και προσωπικά συμφέροντα. Αυτό ξεκαθαρίζεται αρκετές φορές κατά την πρώϊμη τεκτονική σταδιοδρομία, ώστε κανείς δεν μπορεί να ισχυρισθεί ότι το αγνοεί. Ο Τέκτων που παραβιάζει αυτόν τον κανόνα παύεται από την ενεργό υπηρεσία ή και διαγράφεται.

Κατά το άρθρο 2 εδάφιο VI του Καταστατικού Χάρτου: «Η αφοσίωσις εις την οικογένειαν, ο σεβασμός προς τους κοινωνικούς θεσμούς, η αγάπη προς την Πατρίδα και η τήρησις των καθηκόντων του πολίτου, είναι διά τον Τέκτονα ιερά, χωρίς να αντιτίθενται προς την αγάπην, ην οφείλει προς όλους τους ανθρώπους, εν τω πνεύματι της παγκοσμίου αδελφότητος και δικαιοσύνης».

 

Μυστικότης

Τα μυστικά του Τεκτονισμού έχουν σχέση με τους παραδοσιακούς τρόπους αναγνώρισης. `Αλλα μυστικά δεν υπάρχουν και γι” αυτό δεν είναι μυστική οργάνωση. Όπως κάθε άλλη εταιρεία, θεωρεί ότι κάποιες απ” τις εσωτερικές υποθέσεις του, δεν είναι ανάγκη να δημοσιοποιούνται. Τα μέλη του είναι ελεύθερα να αναγνωρίζουν την ιδιότητά τους, αν το επιθυμούν και το κάνουν αυτό όταν αξιόπιστα τους ζητηθεί. Το Καταστατικό και ο Κανονισμός λειτουργίας του, είναι γνωστά στην Πολιτεία η οποία μπορεί να ασκήσει διοικητικό ή οικονομικό έλεγχο.

Ο Τεκτονισμός δεν είναι πολιτική οργάνωση, δεν έχει καμιά απολύτως σχέση με κόμματα και οι πολιτικές συζητήσεις, σε τεκτονικές συναντήσεις, απαγορεύονται αυστηρά.

 

Άλλα Τεκτονικά Σώματα

Ο Τεκτονισμός ασκείται, σε κάθε Χώρα, με την ευθύνη μιας «κανονικώς ιδρυθείσης και λειτουργούσης» ανεξάρτητης Μεγάλης Στοάς. Στη Χώρα μας τέτοια είναι η Μεγάλη Στοά της Ελλάδος, των Αρχαίων Ελευθέρων και Αποδεδεγμένων Τεκτόνων, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αχαρνών αρ. 19, Τ.Κ. 104 38.

Υπάρχουν, ανά τον κόσμο και άλλοι Τεκτονικοί Τύποι, κυριότεροι απ” τους οποίους είναι ο Σκωτικός Τύπος και ο Τύπος της Υόρκης. Αυτοί διοικούνται από ξεχωριστά Ύπατα Συμβούλια και περιλαμβάνουν επιγενόμενους βαθμούς, τους οποίους παρακολουθούν, εφ” όσον επιθυμούν, οι Τέκτονες, παράλληλα και ανεξάρτητα απ” τους κύριους τεκτονικούς βαθμούς του Μαθητού, του Εταίρου και του Διδασκάλου.

Η κανονική λειτουργία των Υπάτων Συμβουλίων, προϋποθέτει την αναγνώριση απ” τις Μεγάλη Στοά της επικράτειας στην οποία αυτά βρίσκονται. Η Μεγάλη Στοά της Ελλάδος, αναγνωρίζει και διατηρεί φιλικές σχέσεις, απ” το 1872, με το Ύπατο Συμβούλιο του 33ο Σκωτικού Τύπου για την Ελλάδα, ενώ απ” το 1993, αναγνωρίζει, το υπό την αιγίδα της ιδρυθέν, Ύπατο Συμβούλιο του Τύπου της Υόρκης. Τα εργαστήρια αυτών των Τύπων λειτουργούν σε διαφορετικές ημέρες και ώρες από εκείνες των Συμβολικών Στοών, έτσι ώστε να μην υπάρχει καμμιά αλληλοεπικάλυψη.

Υπάρχουν ενίοτε και άλλες αυτοαποκαλούμενς στοές ή παρατεκτονικές οργανώσεις οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά που απαιτούνται ή δεν έχουν ιδρυθεί κανονικά ή επιτρέπουν ή ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των μελών τους στην πολιτική ή δέχονται και γυναίκες ως μέλη τους. Αυτές οι στοές και οργανώσεις, δεν αναγνωρίζονται απ” τη Μεγάλη Στοά της Ελλάδος και κάθε τεκτονική επαφή μαζί τους, απαγορεύεται αυστηρά. Για να αναγνωριστεί ως κανονική απ” τη Μεγάλη Στοά της Ελλάδος, μια άλλη Μεγάλη Στοά, πρέπει να ανταποκρίνεται στα παρακάτω χαρακτηριστικά.

Πρέπει να έχει ιδρυθεί νομότυπα από μιά τακτική Μεγάλη Στοά ή από τρεις ή περισσότερες Στοές, που να είναι κάθε μια απ” αυτές αναγνωρισμένη από κανονική Μεγάλη Στοά.
Πρέπει να είναι πραγματικά ανεξάρτητη και αυτοδιοικούμενη, με αδιαφιλονίκητη εξουσία του βασικού Τεκτονισμού (π.χ. συμβολικοί βαθμοί του Μαθητού, του Εταίρου και του Διδασκάλου) μέσα στη δικαιοδοσία της και να μην υπάγεται, σε καμιά περίπτωση, ή να αντλεί δύναμη από κανένα άλλο Τεκτονικό σώμα.
Οι Τέκτονες της δικαιοδοσίας της πρέπει να είναι άνδρες και τόσο αυτή όσο και οι Στοές της δεν πρέπει να έχουν τεκτονική επαφή με Στοές που περιλαμβάνουν γυναίκες.
Οι Τέκτονες της δικαιοδοσίας της πρέπει να πιστεύουν στο Υπέρτατο Όν.
Οι Τέκτονες της δικαιοδοσίας της, πρέπει να αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις τους, με την παρουσία της Βίβλου του Νόμου ή του βιβλίου που θεωρείται ιερό απ” τον άνδρα που τον αφορά.
Τα Τρία Μεγάλα Φώτα του Τεκτονισμού (Η Βίβλος του Νόμου, ο Κανόνας και ο Διαβήτης) πρέπει να είναι εμφανή όταν η Μεγάλη Στοά ή οι υπ” αυτήν Στοές εργάζονται.
Οι θρησκευτικές και πολιτικές συζητήσεις στις Στοές της πρέπει να απαγορεύονται.
Πρέπει να ακολουθεί πιστά τις καθιερωμένες αρχές και τα Αρχαία Οροθέσια και έθιμα της παραδοσιακής Αδελφότητας και να επιμένει στην τήρησή τους από τις Στοές της.
Εν κατακλείδι

Ο Τέκτων ενθαρρύνεται να εκτελεί τα καθήκοντά του, πρώτα προς τον Θεό (με οποιοδήποτε όνομα είναι γνωστός) μέσα απ” τη πίστη του και τη θρησκευτική του πρακτική, μετά προς την οικογένεια και τέλος προς τους συνανθρώπους του, μέσα απ” την φιλανθρωπία και την αλληλεγγύη. Επίσης ο Τέκτων προσπαθεί συνεχώς να επιτύχει την ηθική και την πνευματική του βελτίωση.

Ο Τεκτονισμός δεν είναι μυστική οργάνωση ούτε θρησκεία και δεν εμπλέκεται στην πολιτική.
Όπως πολλές άλλες εταιρείες, κρίνει κάποιες από τις εσωτερικές του υποθέσεις σαν προσωπικά θέματα των μελών του.
Δεν υπάρχουν μυστικά για τους σκοπούς και τις αρχές του. Καταστατικό και Κανονισμός λειτουργίας του είναι γνωστά στους ενδιαφερόμενους.
Τα μυστικά του Τεκτονισμού έχουν να κάνουν με τους παραδοσιακούς τρόπους αναγνώρισης. Οι εργασίες του δεν είναι μυστικές, αλλά δεν γίνονται δημόσια.
Σε κανονικές συζητήσεις, μόνο ελάχιστα πράγματα περί Τεκτονισμού μπορεί να μην αναφερθούν.
Όταν το απαιτούν αξιόπιστοι λόγοι, οι Τέκτονες είναι ελεύθεροι να δηλώσουν την ιδιότητά τους και πρέπει να είναι υπερήφανοι γι” αυτήν.