ΔΙΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Διάγγελμα υπ’ αρίθμ. 2/2013
Διάγγελμα υπ’ αρίθμ. 2/2013

Αν:. Αθηνών 22/04/2013

ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2/2013
Προς
Απάσας τας υπό την αιγίδα ημών Σ:. Σ:. Στ:. Στ:.

Φιλτ:. αδ:. Σεβ:.

Εν όψει των προσεχών εορτών του Πάσχα, εύχομαι εγκαρδίως προς όλους τους Φιλτ:. αδ:. αδ:. υγεία, πρόοδο, ευημερία και οικογενειακή γαλήνη.

Ο επί του Σταυρού μαρτυρικός θάνατος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ας μας οδηγήση σε περίσκεψη και αυτοκριτική.

Σε μία εποχή όπου τίποτε πλέον δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο, και το κοινωνικό Κράτος αδυνατεί εκ των πραγμάτων να εκπληρώσει πλήρως την αποστολή του, θα πρέπει ο Θεσμός μας στο μέτρο των δυνατοτήτων του να αναλάβει πάλι όπως έπραξε και στο παρελθόν να προστρέξει αρωγός προς τον πλησίον.

Θα πρέπει λοιπόν όχι εκ του περισσεύματός μας αλλά από το έλλειμά μας να ανταποκριθούμε σ’ αυτό το κάλεσμα σαν Θεσμός, σαν Στοά και σαν άτομα.
Είναι δε πλήρως κατανοητό ότι δεν αρκούν πλέον μόνο τα υλικά βοηθήματα.
Πολύ περισσότερο η κοινωνία μας έχει πλέον ανάγκη από πνευματική καθοδήγηση και ψυχολογική στήριξη στο γολγοθά που σήμερα ανεβαίνει.

Εύχομαι όπως ο Κύριος ημών από του Σταυρού να φωτίζει και οδηγεί τους ισχυρούς της Γης εις την οδό της Ειρήνης, ώστε η ανθρωπίνη ζωή να καταστεί σεβαστή και να αποκτήσει πραγματικήν αξία, και το ανθρώπινο αίμα να παύσει να σκορπάται με πράξεις βίας ή πολέμου.

Εύχομαι όπως η εκ του τάφου Ανάσταση καταστεί για όλους μας πηγή ειλικρινούς αδελφικής Αγάπης και αποτελέσει αφετηρία επιτελέσεως δημιουργικού και εποικοδομητικού έργου μακρυά από κάθε ιδιοτέλεια μικρότητο και αλαζονεία.

 

Μετά του τρ:. αδ:. ασπ:.

Γεώργιος Βασιλογεώργης
Μέγας Διδάσκαλος