ΔΙΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Διάγγελμα υπ' αριθμ. 1/2019
Διάγγελμα υπ' αριθμ. 1/2019

Aν Αθηνών 28 Ιανουαρίου 2019

 

ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.  1 / 2019

 

Επί τη αναλήψει των καθηκόντων μου ως νέου Μεγάλου Διδασκάλου

Αδελφοί μου,

Ζούμε σε εποχή κρίσης ιδεών, ηθικών αρχών, συνοχής και ομόνοιας.

Ζούμε σε εποχή έκπτωσης κοινωνικών αξιών και παρακμής της προσωπικής αξιοπρέπειας.

Για εμάς τους τέκτονες, που εργαζόμαστε απαύστως για να εξασφαλίσουμε τον θρίαμβο του λόγου και της αρετής, τώρα είναι η ευκαιρία να υλοποιήσουμε στην πράξη την συλλογικότητα, ως μοναδική ελπίδα μας.

Ο Ελευθεροτεκτονισμός από την σύστασή του μέχρι και σήμερα, παγκοσμίως και στη χώρα μας, είναι σταθερά προσηλωμένος στις καταστατικές αρχές του, στα τυπικά και στις παραδόσεις του.

Η ελευθερία σκέψεως και συνειδήσεως αποτελεί ύπατο αγαθό των τεκτόνων οι οποίοι θεωρούν και πρεσβεύουν ότι όλοι οι άνθρωποι γεννώνται ελεύθεροι, έχοντας τα ίδια δικαιώματα ως αδελφοί. Η πεποίθηση αυτή των τεκτόνων είναι ανεξάρτητη από οποιεσδήποτε διαφορές που αφορούν πνευματικά ή υλικά προσόντα, καταγωγή, κοινωνική θέση, εθνικότητα, φυλή, χρώμα, γλώσσα, ή θρησκεία.

Ο Τεκτονισμός είναι βιωματική μεθοδολογία που καθοδηγεί τα μέλη του να εναρμονισθούν με την συμπαντική ενότητα, με συστηματική, συλλογική εργασία και αέναη οικοδόμηση.

Με την αγωγή αυτή ο τέκτονας χαλιναγωγεί το θυμικό μέρος της ψυχής του, για να απαλείψει τη ζήλια, το μίσος, τον φθόνο, την διχόνοια και την ασπλαχνία.

Με την εγκράτεια ο τέκτονας καταπραΰνει το επιθυμητικό, για να δαμάσει την φιλαργυρία, την ματαιοδοξία και τα πάθη.

Τέλος ο τέκτονας διδάσκεται να αξιοποιεί δημιουργικά το λογιστικό με τον διαλογισμό και το φως της γνώσεως, εκμηδενίζοντας την απιστία, την υπερηφάνεια και κυρίως τον Εγωισμό.

Η ζωή του τέκτονα αδελφοί μου στηρίζεται στην αλήθεια και εμφορείται από αγάπη. Ο τέκτονας έχει την ελευθερία να δέχεται, κυρίως όμως να προσφέρει. Για τον λόγο αυτό ο τέκτονας είναι ιδιαίτερα φιλάνθρωπος και κοινωνικός. Δεν του αρκεί μόνον η άμεση εποπτεία της πραγματικότητας, αλλά διακαώς επιθυμεί την σαφή κοινωνία αυτού του βιώματος. Με τον τρόπο αυτό ο μυημένος κατορθώνει να κενώνεται από τον εγωισμό του και να ενώνεται με τους αδελφούς του.

Αδελφοί μου, αναλαμβάνοντας το αξίωμα του Μεγάλου Διδασκάλου θέλω να σας ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη που μου δείξατε. Σας διαβεβαιώνω ότι το Συμβούλιο της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος θα υπηρετήσει την «Συλλογικότητα» και θα υποδείξει προς όλους την οδό της «Ενότητας» επί της οποίας οφείλουμε να βαδίζουμε κατά την διάρκεια του τεκτονικού μας βίου.

 

Ο  Μέγας  Διδάσκαλος

 

Ενδοξότατος  Αδ.·.  Μιχαήλ  Ματτές

Διάγγελμα υπ' αριθμ. 1/2019