ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Από το 1811 μέχρι σήμερα ο Ελευθεροτεκτονισμός στη χώρα μας υπηρετείται από τα μέλη του, υποδεικνύοντας προς όλους την οδό της Αρετής, της Ηθικής και της Δικαιοσύνης, επί της οποίας οφείλουμε να βαδίζουμε κατά την διάρκεια της ζωής μας.

Οι ελεύθεροι Τέκτονες παγκοσμίως εργάζονται αδιαλείπτως υπέρ της ηθικής και πνευματικής ανορθώσεως της ανθρωπότητας, δια της ειρηνικής και βαθμιαίας ανυψώσεως του ατόμου.

Ως ύπατο αγαθό θεωρούν την ελευθερία σκέψεως και συνειδήσεως και πρεσβεύουν ότι όλοι οι άνθρωποι γεννώνται ελεύθεροι, έχοντας τα ίδια δικαιώματα ως αδελφοί. Η πεποίθησή τους αυτή είναι ανεξάρτητη από οποιαδήποτε διαφορά υπάρχει μεταξύ τους και αφορά πνευματικά ή υλικά προσόντα, καταγωγή, κοινωνική θέση, εθνικότητα, φυλή, χρώμα, γλώσσα, ή θρησκεία.

Όλα αυτά τα χρόνια ο Τεκτονισμός, διδάσκει με βιωματικό τρόπο και προτρέπει να μεταδοθεί δια του παραδείγματος σε ολόκληρη την ανθρωπότητα, η σπουδή της αγάπης, σαν το μοναδικό υλικό πλήρωσης της ελεύθερης συνείδησης του ανθρώπου. Προβάλει ότι η παγκόσμια πρόοδος πρέπει να γίνεται μόνο μέσω της εναρμόνισης των κοινών ανθρώπινων συμφερόντων, της εθελούσιας συνεργασίας, της αγάπης, του σεβασμού και της αμοιβαίας ανοχής. Όπως σε μια κοινωνία αδελφών ελευθέρως αλληλέγγυων, η οποία θα εξασφαλίζει στους πάντες την μέγιστη ελευθερία, τη μέγιστη ανάπτυξη και τη μέγιστη δυνατή ευημερία.

Ο Ελευθεροτεκτονισμός είναι βιωματική μεθοδολογία που καθοδηγεί τα μέλη του με συστηματική εργασία και αέναη οικοδόμηση, να βιώσουν την ενότητα με αρμονία, ένωση και ομόνοια, μέσα από την αναζήτηση της γνώσης «εν μέσω δικαιοσύνης και αγάπης».